Kurumlara Yönelik Hizmetler
Kurumlara Yönelik Hizmetler

Kurumlara Yönelik Hizmetler

 

TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE VE CSID

 

Doğal afet, ekonomik kriz, iş yerinde soygun, saldırı gibi travmaya maruz kalmış kişilerin travmatik stresle baş etmesini sağlamayı ve post-travmatik stres bozukluğu gelişme riskini en aza indirgemeyi hedefleyen bir süreçtir.

 

Bu kişilere travmaya özgün terapi yöntemleriyle bireysel seanslar ve grup olarak yapılan tramvayla baş etme çalışmaları uygulanır. Bireyin ve kurumun bütün bu olumsuzluklardan minimum seviyede etkilenmesini sağlar.

 

ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ

Endüstri psikolojisi
Kurumlardaki İnsan Kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamalarda, çalışanların bireysel ya da örgütsel tutumlarını, motivasyonlarını, kurumun kültürünü ve grup dinamiklerini bilimsel araştırmalar ışığında kapsamlı şekilde inceler.

Kurumları hedeflerini hayata geçirmeye uygun, çalışanların beklentilerine cevap veren ve çalışanlar arasında pozitif etkileşimin hakim olduğu ortamlar haline getirmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

 • İş analizi ve iş tanımlarının hazırlanması ya da güncellenmesi
 • İşe alım, eğitim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ya da mevcut sistemlerin süreçler kapsamında analizi ve iyileştirilmesi

Örgütsel Davranışlar

 • Çalışanların tutumları, çalışan memnuniyeti, işe katılım ve motivasyon araştırmaları ve projeleri
 • Çalışanlar arasındaki olumsuz etkileşimlerin azaltılmasını hedefleyen projeler
 • Kurum kültürü ve kurum içi liderlik analizi
 • Kurumsal yapı değişikliği süreçlerinde çalışan psikolojisi
 • İş-yaşam dengesi konusunda çalışanlara destek olabilmek için kurumsal çözümler
 • İşte eşitlik prensipleri çerçevesinde belli gruplara (örneğin; kadın çalışanlar) yönelik özel programların geliştirilmesi

 

PSİKOSOSYAL RİSK YÖNETİMİ

Psikososyal Risk Yönetimi
Kurumlar içindeki yapı, yetkiler, çalışanların motivasyonları, işlerin içeriği…
Bunlardan birinin olumsuz anlamda değişkenlik göstermesi, kurumun uzun vadede verimliliğini etkileyecek bir soruna sebep olabilir. Bu değişkenlerin derinlemesine incelenmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının da takip edilmesi gerekir. Tıpkı, ‘başarılı’ dediğimiz her işte yapıldığı gibi…

Angora Psikoloji, hedeflerine uygun bir kurum yapısı için mutlaka, psikososyal faktörleri göz önünde bulundurarak yola koyulur. Bireyselden kurumsala kadar her seviyenin, gelişim ve büyüme sürecinde olumsuz etkilenmesini engelleyecek çözümler üretir.

Psikososyal Faktörler

 • İşin içeriği
 • Organizasyon yapısı ve yönetim
 • Çalışanların yetkinlikleri ve ihtiyaçları
 • Çevresel faktörler
 • Bu faktörler arasındaki her türlü etkileşim

Psikososyal Risk

Psikososyal faktörlerin çalışanların ruh ve beden sağlığı üzerinde oluşturdukları, kurumlara zarar verme, olasılığı yüksek olan risklerden sadece birkaçı…

 • İşin içeriğinin monotonluğu, yetki belirsizliği,
 • İş yükünün ve zaman baskısının ağır olması
 • Mevcut araçların ve ekipmanın yetersizliği
 • Kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar, istismar ve mobbing
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yanı sıra yetki ve rollerdeki belirsizlikler
 • Kurumsal krizlerin süren etkileri

Psikososyal Risk Yönetimi Süreci

 • Sorun ve risk faktörlerinin analizi
 • Aksiyon planı geliştirme
 • Müdahale ve kontrol
 • Eğitim programları
 • Kurumsal değişim ya da yeniden yapılanma
 • Yeni sistem önerileri
 • Değerlendirme
 • Olumlu gelişmelerin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımların ve olası yeni müdahale alanlarının belirlenmesi
 • Kurumsal öğrenme ve gelişim
 • Kurum kültürünün benimsenmesi ve analizi
 • Müdahale sonrası önleme ve kalıcı koruma planlarının geliştirilmesi

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014